Aan welke eisen moet een aanhangwagen voldoen?

Voordat u met een aanhanger gaat rijden, is het goed om de wetgeving aanhangwagen en de eisen aanhanger te kennen. Wie bekend is met de regelgeving aanhanger en de regelgeving boottrailer gaat veilig op weg en voorkomt bovendien een bekeuring. De wetgeving maakt een onderverdeling in de eisen aanhanger tot 750 kg zonder eigen kenteken en aanhangwagens boven de 750 kg die geremd moeten zijn, gekeurd en voorzien van een eigen kenteken. De RDW voert de keuring uit en geeft, nadat de aanhangwagen is goedgekeurd, een kentekenbewijs af.

Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe moet je een aanhanger verzekeren
 2. Hoe zwaar mag een aanhanger zijn?
 3. Hoe breed mag een aanhanger zijn?
 4. Hoe hoog mag een aanhanger zijn?
 5. Hoe lang mag een aanhanger zijn?
 6. Hoe ver mag lading uitsteken aanhanger?
 7. Moet een aanhanger gekeurd worden?
 8. Is een net verplicht op een aanhanger?
 9. Welke verplichte verlichting aanhanger?
 10. Overige eisen voor een aanhanger

Moet je een aanhanger verzekeren?

Bij een aanhanger verzekeren of aanhangwagen verzekeren onderscheiden we twee soorten verzekeringen, namelijk de WA-verzekering en de Casco of Allriskverzekering. Met een WA-verzekering bent u verzekerd tegen schade die wordt toegebracht aan derden en bij een Casco of Allriskverzekering bent u verzekerd tegen schade aan de aanhangwagen zelf.

WA-verzekering
Zodra uw aanhangwagen is aangekoppeld, valt de aanhanger automatisch onder de WA-verzekering van het trekkende voertuig. Is uw aanhanger afgekoppeld, dan is uw eventuele persoonlijke WA-verzekering van toepassing. Een WA-verzekering dekt schade toegebracht aan derden. Soms is het voor het buitenland noodzakelijk om dit op de groene kaart te vermelden. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Casco of Allriskverzekering
Naast de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw aanhangwagen kunt u ook een verzekering aanhangwagen afsluiten tegen schade of diefstal. Voor de meeste reguliere aanhangers is zo'n verzekering niet interessant, maar wanneer het om een caravan, boottrailer, autotransporter of verkoopwagen gaat, is het vaak wel interessant om ook een Allrisk- of diefstalverzekering af te sluiten.

De meeste verzekeraars bieden deze verzekering aan, maar meestal met een aantal extra eisen rond stalling en antidiefstalbeveiliging. SCM goedgekeurde sloten en/of wielklemmen zijn vaak een vereiste. Bekijk de voorwaarden van uw verzekeraar.

Hoe zwaar mag een aanhanger zijn?

Op het typeplaatje van een aanhangwagen boven de 750 kg staat altijd het bruto laadvermogen aanhanger vermeld. Dit is het toegestane maximale gewicht aanhanger, inclusief de lading. Om te weten wat u als lading mee kunt nemen, moet u dus het eigen gewicht aanhanger achter auto van dit bruto laadvermogen aftrekken. Als bijvoorbeeld een autotransporter bruto maximaal 2000 kg mag wegen en de autotransporter zelf weegt 600 kg, dan mag er nog een auto op van maximaal 1400 kg.

Het brutogewicht van de aanhangwagen (= eigen gewicht + laadvermogen) mag maximaal 3500 kg zijn.

Hoe breed mag een aanhanger zijn?

De maximale breedte aanhanger mag, inclusief de lading, 2,55 meter zijn. Koelwagens mogen maximaal 2,6 meter breed zijn. Op een onverharde weg is de toegestane maximale breedte aanhangwagen slechts 2,2 meter.

Voor de breedte is er een uitzondering voor zogeheten ondeelbare lading, bijvoorbeeld voor de maximale breedte aanhanger boot. Er moeten dan wel de juiste markeringen worden gevoerd. De max breedte aanhanger met ondeelbare lading is 3 meter en de ondeelbare lading mag maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken.

Hoe hoog mag een aanhanger zijn?

De maximale hoogte aanhanger of maximale hoogte trailer is, inclusief de lading, 4 meter.

Hoe lang mag een aanhanger zijn?

De maximale lengte aanhanger met een enkele as is 8 meter. De toegestane lengte aanhangwagen tandemasser is maximaal 12 meter. De totale maximale lengte van een personenauto met een aanhangwagen is 18 meter.

Hoe ver mag lading uitsteken aanhanger?

De maximaal uitstekende lading aanhanger bedraagt bij ondeelbare lading 5 meter achter de achterste as. Er moeten wel de juiste markeringen worden gevoerd voor de uitstekende lading aanhanger achterkant.

Moet een aanhanger gekeurd worden?

Voor aanhangwagens boven de 750 kg is aanhanger keuren verplicht. Ook moet een geremde aanhangwagen gekeurd worden die boven de 750 kg is. Deze aanhangwagens moeten bovendien voorzien zijn van een eigen kenteken. De RDW voert de keuring uit en geeft nadat de aanhangwagen is goedgekeurd een kentekenbewijs af.

Let op:

RDW eisen en rijbewijsregels (CBR) zijn twee aparte regelingen!

Is een net verplicht op een aanhanger?

Wanneer u een aanhanger gebruikt voor het vervoeren van materialen, dan is een aanhangwagennet verplicht, tenzij u de lading vastzet of afdekt met sjorbanden of andere hulpmiddelen. Hiermee voorkomt u dat u de lading of delen hiervan tijdens het rijden verliest. Door een aanhangernet te gebruiken, beschermt u andere weggebruikers tegen rondvliegende lading en ook voorkomt u met het goed afdekken milieuvervuiling.

Welke verplichte verlichting aanhanger?

In de loop der jaren is er extra wetgeving verlichting aanhangwagen bijgekomen die alleen gelden voor aanhangwagens. Wij geven alleen de huidige eisen aanhangerverlichting weer en niet de uitzonderingen.

Altijd verplicht zijn:

 

Naast deze verplichte verlichting moet uw aanhangwagen ook voorzien zijn van:

 • 2 x driehoek reflector aanhanger aan de achterzijde
 • 2 witte reflectoren aan de voorzijde. De reflectoren dienen, vanaf de grond gemeten tussen 35 en 90 cm hoogte te zitten
 • 2 ronde of rechthoekige gele reflectoren aan de zijkant. Vanaf een lengte van 6 meter dienen dat gele zijmarkeringslichten te zijn.
 • bij een aanhanger met een breedte vanaf 160 cm moeten er ook twee witte stadslichten op zitten
 • bij een aanhangwagen met een breedte vanaf 210 cm moeten er twee witte markeringslichten aan de voorkant en twee rode markeringslichten aan de achterkant aanwezig zijn.

Voor meer informatie en het oplossen van verlichtingsproblemen en storingen verwijzen we u naar de speciale webpagina over verlichting.

Overige eisen aanhanger

 • Voor aanhangwagens tot 750 kg is de hulpkoppeling niet meer verplicht, maar - indien aanwezig -moet hij wel gebruikt en juist bevestigd zijn. Gelet op de veiligheid, adviseren wij u dringend om toch een hulpkoppeling te monteren als deze niet aanwezig is.
 • Aanhangwagens boven de 750 kg met een eigen reminrichting moeten beschikken over een breekkabel. Die moet aan de aanhangwagenrem zitten en op de juiste manier gebruikt worden, zie ook: Werking en eisen breekkabel. De reminrichting moet naar behoren functioneren.
 • Er mogen geen scherpe uitstekende delen aan de aanhangwagen zitten.
 • De banden mogen geen scheuren of beschadigingen tot op het karkas vertonen en moeten ten minste 1.6 mm profiel hebben. Zie ook: Bandenslijtage aanhanger
 • Op dezelfde as moeten dezelfde soort banden gemonteerd zijn.
 • De diverse onderdelen zoals assen, lagers en disselkop mogen niet ernstig verroest of beschadigd zijn en dienen in een goed functionerende staat te zijn.

Wij adviseren u om uw aanhangwagen ten minste eens per 3 jaar een onderhoudsbeurt te geven.